Chair

Prof. Józef Korbicz
University of Zielona Góra
j.korbicz@issi.uz.zgora.pl

Co-Chairs

Dr Katarzyna Arkusz
University of Zielona Góra
k.arkusz@ibem.uz.zgora.pl

Dr Marek Kowal
University of Zielona Góra
m.kowal@issi.uz.zgora.pl

Dr Krzysztof Jakub Pałko
Institute on Biocybernetics and Biomedical Engineering Polish Academy of Sciences
krzysztof.palko@ibib.waw.pl

Financial Manager

Kinga Włoch, MA
Lubuskie Scentific Society
ltn@uz.zgora.pl

Organizational Manager

Ewa Lehmann, MA
University of Zielona Góra
e.lehmann@issi.uz.zgora.pl


Members

Paweł Kasza, B.Sc.
University of Zielona Góra
p.kasza@issi.uz.zgora.pl

Karol Nowak, M.Sc.
University of Zielona Góra
k.nowak@issi.uz.zgora.pl

Marcin Skobel, M.Sc.
University of Zielona Góra
m.skobel@issi.uz.zgora.pl

Agata Wiśniewska-Kubicka, M.Sc.
University of Zielona Góra
a.kubicka@issi.uz.zgora.pl